จองโปรแกรม

Spectacular Persia Snow 8 Days 6 Nights อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย ฤดูหนาว 8 วัน

วันที่จอง : 3 มี.ค. - 10 มี.ค. 2566

Spectacular Persia Snow 8 Days 6 Nights อิหร่าน อารยะธรรมเปอร์เซีย ฤดูหนาว 8 วัน
  • รหัสโปรแกรม : IR-W52396
  • สายการบิน : Mahan Air
  • ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 59,900.-
เด็กมีเตียง 56,900
เด็กไม่มีเตียง 53,900
INF 0
พักเดี่ยว 10,000
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา