จองโปรแกรม

OSAKA KYOTO SHIRAKAWA GO 5D3N

วันที่จอง : 25 เม.ย. - 29 เม.ย. 2566

OSAKA KYOTO SHIRAKAWA GO 5D3N
  • รหัสโปรแกรม : JP-XJ2408
  • สายการบิน : Air Asia X
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 40,888.-
เด็กมีเตียง 40,888
เด็กไม่มีเตียง 0
INF 6,900
พักเดี่ยว 9,900
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา