จองโปรแกรม

SO SHIOK EARLY SINGAPORE

วันที่จอง : 25 เม.ย. - 27 เม.ย. 2566

SO SHIOK EARLY SINGAPORE
  • รหัสโปรแกรม : GSG-SL2616
  • สายการบิน : Thai Lion air
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 12,999.-
เด็กมีเตียง 0
เด็กไม่มีเตียง 0
INF 4,900
พักเดี่ยว 4,900
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา