โปรแกรมท่องเที่ยว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

อเมริกา
ทัวร์อเมริกา USA National Park อุทยานแห่งชาติอเมริกา

ทัวร์อเมริกา USA National Park อุทยานแห่งชาติอเมริกา

฿189,000/per

วันแรงงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10วันปิยมหาราช

 • รหัสโปรแกรม : MTUS1557
 • สายการบิน : EVA Air
 • เดินทางช่วง : เมษายน - ตุลาคม 2563
 • ระยะเวลา : 13 วัน 10 คืน
ยุโรป
ทัวร์ยุโรป GRAND ITALY CINQUE TERRE AND DOLOMITE อิตาลี ชิงเกวแตร์เรและโดโลไมท์

ทัวร์ยุโรป GRAND ITALY CINQUE TERRE AND DOLOMITE อิตาลี ชิงเกวแตร์เรและโดโลไมท์

฿55,900/per

วันสงกรานต์วันพืชมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

 • รหัสโปรแกรม : GEU1522
 • สายการบิน : Thai Airways
 • เดินทางช่วง : เมษายน - พฤษภาคม 2563
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
ยุโรป
ทัวร์ยุโรป ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี

ทัวร์ยุโรป ULTIMATE EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี

฿49,900/per

วันสงกรานต์วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10

 • รหัสโปรแกรม : B2EU1428
 • สายการบิน : Emirates
 • เดินทางช่วง : เมษายน - กรกฎาคม 2563
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ยุโรป
ทัวร์ยุโรป Windmill and The Heidelberg Castle เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม

ทัวร์ยุโรป Windmill and The Heidelberg Castle เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม

฿45,900/per

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

 • รหัสโปรแกรม : GEU1521
 • สายการบิน : EVA Air
 • เดินทางช่วง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2563
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี Hello Summer Turkey

ทัวร์ตุรกี Hello Summer Turkey

฿33,999/per

วันวิสาขบูชาวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

 • รหัสโปรแกรม : SMTR1565
 • สายการบิน : Turkish Airlines
 • เดินทางช่วง : พฤษภาคม 2563
 • ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
ตุรกี
ทัวร์ตุรกี Oho! Turkey ลั้นลา อิสตันบูล

ทัวร์ตุรกี Oho! Turkey ลั้นลา อิสตันบูล

฿28,900/per

วันวิสาขบูชาวันพืชมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีวันอาสาฬหบูชาวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10วันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันสวรรคต ร.9วันปิยมหาราช

 • รหัสโปรแกรม : SMTR1535
 • สายการบิน : Turkmenistan Airlines 
 • เดินทางช่วง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2563
 • ระยะเวลา : 9 วัน 7 คืน
อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล ไบบูลรี่ บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน

ทัวร์อังกฤษ แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล ไบบูลรี่ บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน

฿47,999/per

วันแรงงานวันวิสาขบูชาวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

 • รหัสโปรแกรม : LGUK1473
 • สายการบิน : Singapore Airlines
 • เดินทางช่วง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2563
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

฿14,900/per

วันสงกรานต์วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

 • รหัสโปรแกรม : BTW1460
 • สายการบิน : Thai Lion air
 • เดินทางช่วง : มีนาคม - มิถุนายน 2563
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ยุโรป
ทัวร์ยุโรป NEXT STOP EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี

ทัวร์ยุโรป NEXT STOP EASTERN EUROPE เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี

฿39,900/per

วันสงกรานต์วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

 • รหัสโปรแกรม : GEU1519
 • สายการบิน : Emirates
 • เดินทางช่วง : เมษายน - มิถุนายน 2562
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย Here We Go จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย Here We Go จอร์เจีย

฿38,900/per

วันแรงงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

 • รหัสโปรแกรม : GGG1485
 • สายการบิน : Turkish Airlines
 • เดินทางช่วง : เมษายน - มิถุนายน 2563
 • ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
ยุโรป
ทัวร์ยุโรป Good Morning Paris and Windmill ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป Good Morning Paris and Windmill ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

฿47,900/per

วันพืชมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

 • รหัสโปรแกรม : GEU1530
 • สายการบิน : Thai Airways
 • เดินทางช่วง : เมษายน - มิถุนายน 2563
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

฿16,900/per

วันแรงงานวันวิสาขบูชาวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

 • รหัสโปรแกรม : BTW1461
 • สายการบิน : Thai Lion air
 • เดินทางช่วง : เมษายน - มิถุนายน 2563
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
พม่า
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย

฿11,900/per

วันสงกรานต์วันแรงงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

 • รหัสโปรแกรม : BMM1087
 • สายการบิน : Air Asia
 • เดินทางช่วง : มีนาคม - สิงหาคม 2563
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
อินเดีย
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You

฿28,900/per

วันแรงงานวันวิสาขบูชาวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

 • รหัสโปรแกรม : GIN1558
 • สายการบิน : Thai Airways
 • เดินทางช่วง : เมษายน - มิถุนายน 2563
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
พม่า
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

฿11,900/per

วันสงกรานต์วันแรงงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

 • รหัสโปรแกรม : BMM1368
 • สายการบิน : Bangkok Airways
 • เดินทางช่วง : เมษายน - มิถุนายน 2563
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
เกาหลีใต้
ทัวร์เกาหลี PREMIUM FUN

ทัวร์เกาหลี PREMIUM FUN

฿24,900/per

วันวิสาขบูชาวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีวันอาสาฬหบูชา

 • รหัสโปรแกรม : SMKR1534
 • สายการบิน : Korean Air
 • เดินทางช่วง : เมษายน - ตุลาคม 2563
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
เวียดนาม
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์

฿14,900/per

วันสงกรานต์วันวิสาขบูชาวันพืชมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

 • รหัสโปรแกรม : BVN1508
 • สายการบิน : Bangkok Airways
 • เดินทางช่วง : เมษายน - มิถุนายน 2563
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย I AM IN GEORGIA จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย I AM IN GEORGIA จอร์เจีย

฿45,900/per

วันสงกรานต์วันแรงงานวันวิสาขบูชาวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

 • รหัสโปรแกรม : GGG1531
 • สายการบิน : Turkish Airlines
 • เดินทางช่วง : เมษายน - มิถุนายน 2563
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
พม่า
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน)

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน)

฿12,900/per

วันสงกรานต์วันแรงงานวันวิสาขบูชาวันพืชมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

 • รหัสโปรแกรม : BMM1136
 • สายการบิน : Bangkok Airways
 • เดินทางช่วง : เมษายน - มิถุนายน 2563
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ฟิลิปปินส์
ทัวร์ฟิลิปปินส์ It’s More Fun in Philippine ฟิลิปปินส์ มะนิลา ภูเขาตาไกไต

ทัวร์ฟิลิปปินส์ It’s More Fun in Philippine ฟิลิปปินส์ มะนิลา ภูเขาตาไกไต

฿25,900/per

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีวันอาสาฬหบูชา

 • รหัสโปรแกรม : GPH1561
 • สายการบิน : Philippine Airlines
 • เดินทางช่วง : มิถุนายน - กรกฎาคม 2563
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
Tour Festival

วันหยุดเทศกาล

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว ช่วงวันหยุดและเทศกาลที่ใกล้จะมาถึงเร็วๆ นี้

Destination

เส้นทางท่องเที่ยว

ศูนย์รวมแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ มากกว่า 40 เล้นทาง หลายร้อยโปรแกรมให้คุณได้เลือก

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา