Sun Smile Holidays
เส้นทาง อุซเบกิสถาน ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์อุซเบกิสถาน Amazing Uzbekistan | 7 วัน 4 คืน

บินตรง ด้วยสายการบินแห่งชาติ Uzbekistan 
- พิเศษนั่งรถไฟด่วนภายใน 

- ชม Khazrati Imam Complex สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ 
- ชมควมงามของ จตุรัสเรจีสถาน ที่มีความยิ่งใหญ่
- ชม The Tashkent Metro สถานีรถไฟฟ้าที่หรูหรา
- ชม ชาห์ อิ ซินดา รวมสุสานขนาดใหญ่อยู่บนเนินเขาอัฟราซิยาบ
- ช้อปปิ้ง ตลาดคอร์ซู Chorsu Bazaar เคยเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียกลาง

  • ฿ 34,900
    3,220  ครั้ง 2020-02-24
    เดือน : มีนาคม 2563