Sun Smile Holidays
เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์ยุโรป GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND | 10 วัน 7 คืน

- ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป 
- ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva) 
- ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) 
- สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก
- พิชิต 2 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และยอดเขาจุงเฟรา 
- เมนูพิเศษ ชีสสวิสฟองดูร์
 

  • ฿ 76,900
    2,784  ครั้ง 2019-06-10
    เดือน : สิงหาคม - ธันวาคม 2562