Sun Smile Holidays
เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์ยุโรป ดอกส้มวาเลนเซียสีทอง สเปน | 8 วัน 5 คืน

- เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ La Roca Village Outlet, Las Rozas Village Outlet
- เข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Palace)
- ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน
- ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ที่เมืองเซอโกเบีย

  • ฿ 41,900
    4,204  ครั้ง 16-09-2019
    เดือน : ตุลาคม 2562