Sun Smile Holidays
เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 1 รายการ
Hot product
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก | 6 วัน 4 คืน

- ชมความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ 
- ชม เมืองฮัลสตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 
- ชม สวนมิราเบล ณ พระราชวังมิราเบลล์
- ชม ปราสาทแห่งกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11
- ชม เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล
- ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนา 
- ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่มีอายุยาวนาน
- ช้อปปิ้งที่ ถนน Parizska Street 
 

  • ฿ 38,900
    8,378  ครั้ง 2019-07-30
    เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2562