Sun Smile Holidays
เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 2 รายการ
product
ทัวร์ยุโรป Talk about East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก | 8 วัน 5 คืน

- เดินทางสบายๆด้วยการบินไทย บินตรงสู่กรุงเวียนนา  
- เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
- ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
- นำท่านสัมผัสเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) 
- ล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านฮัลสตัท (Hallstatt) 
- สนุกสนานกับดนตรีที่หมู่บ้านกรินซิ่ง” (Grinzing) 
 

  • ฿ 53,900
    1,104  ครั้ง 17-06-2019
    เดือน : สิงหาคม - ธันวาคม 2562
Hot product
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก | 6 วัน 4 คืน

- ชมความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ 
- ชม เมืองฮัลสตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 
- ชม สวนมิราเบล ณ พระราชวังมิราเบลล์
- ชม ปราสาทแห่งกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11
- ชม เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล
- ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนา 
- ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่มีอายุยาวนาน
- ช้อปปิ้งที่ ถนน Parizska Street 
 

  • ฿ 38,900
    6,772  ครั้ง 2019-06-10
    เดือน : กันยายน - ธันวาคม 2562