Sun Smile Holidays
เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์ยุโรป 2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ | 7 วัน 4 คืน

- ถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์คู่นครปารีส (Paris)
- เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่สวยงานและยิ่งใหญ่
- เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) 
- ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
- เดินเล่นที่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิสแห่งเนเธอแลนด์
- ล่องเรือชมอัมส์เตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งเสรีภาพ
 

  • ฿ 39,900
    5,490  ครั้ง 16-09-2019
    เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2562