Sun Smile Holidays
เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์ยุโรป 2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ | 7 วัน 4 คืน

- ถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์คู่นครปารีส (Paris)
- เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่สวยงานและยิ่งใหญ่
- เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) 
- ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
- เดินเล่นที่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิสแห่งเนเธอแลนด์
- ล่องเรือชมอัมส์เตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งเสรีภาพ
 

  • ฿ 41,900
    2,149  ครั้ง 2019-05-17
    เดือน : กันยายน - ตุลาคม 2562
New product
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี | 9 วัน 6 คืน

- บินตรงสู่ปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก
- ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace)    
- ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
- เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
- เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์แลนด์

  • ฿ 72,900
    2,303  ครั้ง 26-03-2019
    เดือน : มิถุนายน 2562