Sun Smile Holidays
เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 2 รายการ
product
ทัวร์ยุโรป ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ | 7 วัน 4 คืน

- เยือนเมืองมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก
- เดินเล่นที่เซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น 
- ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
- สัมผัสกรุงเบิร์น เมืองมรดกโลก และเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์
- แวะทักทายเมืองอินเทอร์ลาเกน และ เมืองลูเซิร์น มืองท่องเที่ยวยอดนิยม
- พิชิต 2 ภูเขาสุดสวยของสวิส กลาเซียร์ 3000 และ ริกิ ราชินิแห่งภูเขา

  • ฿ 39,900
    4,864  ครั้ง 2019-07-30
    เดือน : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
Hot product
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส | 8 วัน 6 คืน

- ชมความงดงามของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 
- ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม 
- ชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง
- ชม หอเอนปิซ่า, จัตุรัสเซนต์มาร์ค 
- ชมมนต์เสน่ห์แห่ง เกาะเวนิซ
- พิชิต ยอดเขาจุงฟราว, ชม กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ 
- ชมและถ่ายรูปกับ ประตูชัย อาร์ก เดอ ทรียงฟ์ เดอ เลตวล, หอไอเฟล
- แวะช้อปปิ้งที่ ร้านเบนลุกซ์, ห้างแกลาลี่ลาฟาแยต 

  • ฿ 55,900
    8,445  ครั้ง 2019-06-10
    เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2562