Sun Smile Holidays
เส้นทาง ยุโรป ทั้งหมด 3 รายการ
product
ทัวร์ยุโรป ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ | 7 วัน 4 คืน

- เยือนเมืองมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก
- เดินเล่นที่เซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น 
- ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
- สัมผัสกรุงเบิร์น เมืองมรดกโลก และเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์
- แวะทักทายเมืองอินเทอร์ลาเกน และ เมืองลูเซิร์น มืองท่องเที่ยวยอดนิยม
- พิชิต 2 ภูเขาสุดสวยของสวิส กลาเซียร์ 3000 และ ริกิ ราชินิแห่งภูเขา

 • ฿ 39,900
  3,530  ครั้ง 17-06-2019
  เดือน : กันยายน - พฤศจิกายน 2562
New product
ทัวร์ยุโรป 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย | 10 วัน 7 คืน

- ชม 4 วิหารอันยิ่งใหญ่แห่งอิตาลี มหาวิหารเซนท์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม
- มหาวิหารมิลาน , โบสถ์เซนท์มาโคแห่งเวนิสและมหาวิหารฟลอเรนซ์
- ชม 2 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า 
- ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) 
- เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลก 
- เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle)

 • ฿ 69,900
  2,216  ครั้ง 2019-06-17
  เดือน : ตุลาคม 2562
Hot product
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส | 8 วัน 6 คืน

- ชมความงดงามของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 
- ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม 
- ชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง
- ชม หอเอนปิซ่า, จัตุรัสเซนต์มาร์ค 
- ชมมนต์เสน่ห์แห่ง เกาะเวนิซ
- พิชิต ยอดเขาจุงฟราว, ชม กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ 
- ชมและถ่ายรูปกับ ประตูชัย อาร์ก เดอ ทรียงฟ์ เดอ เลตวล, หอไอเฟล
- แวะช้อปปิ้งที่ ร้านเบนลุกซ์, ห้างแกลาลี่ลาฟาแยต 

 • ฿ 55,900
  6,825  ครั้ง 2019-06-10
  เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2562