Sun Smile Holidays
เส้นทาง สิงคโปร์ ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์สิงคโปร์ HILIGHT SINGAPORE | 3 วัน 2 คืน

- เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าขึ้น Super Tree)
- สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
- ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ)
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด 
- ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์
- พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว* FREE WIFI
- มีอาหารบนเครื่อง ทั้งขาไป -กลับ
 

  • ฿ 16,900
    2,316  ครั้ง 2019-05-08
    เดือน : มิถุนายน - กันยายน 2562
product
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SUPER SAVE | 3 วัน 2 คืน

- เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”
- สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า)
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด 
- ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์
- บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
- พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI
 

  • ฿ 13,900
    3,018  ครั้ง 2019-05-08
    เดือน : มิถุนายน - กันยายน 2562