Sun Smile Holidays
เส้นทาง พม่า ทั้งหมด 6 รายการ
product
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน | 5 วัน 4 คืน

- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า 5 วัน
- พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์
- มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
- มหาเจเดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
- เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี
- พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจก์ไถ่

 • ฿ 21,900
  2,626  ครั้ง 2020-02-24
  เดือน : เมษายน - มิถุนายน 2563
product
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง | 1 วัน 0 คืน

- ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
- ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์
- นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
- สักการะ พระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน
- สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี
- อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น 

 • ฿ 3,999
  1,851  ครั้ง 2020-02-24
  เดือน : เมษายน - มิถุนายน 2563
product
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน | 3 วัน 2 คืน

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน
- ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
- ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
- ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
- ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ
- เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ
- เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด

 • ฿ 11,900
  3,551  ครั้ง 2020-02-24
  เดือน : เมษายน - มิถุนายน 2563
product
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องห้ามพลาด | 2 วัน 1 คืน

- สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา
- ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ
- ชมเจดีย์สุเล และนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
- ชมเจดีย์กาบาเอ ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า เพื่อความเป็นสิริมงคล
- ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน เจดีย์เมียตซอนินเนือง และเที่ยวตลาดสก๊อต
- อิ่มอร่อยเมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์
- แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

 • ฿ 7,900
  2,630  ครั้ง 24-02-2020
  เดือน : เมษายน - มิถุนายน 2563
product
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) | 4 วัน 3 คืน

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี 
- ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก
- ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
- ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
- ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
- ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม

 • ฿ 12,900
  6,724  ครั้ง 2020-02-24
  เดือน : เมษายน - มิถุนายน 2563
Hot product
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย | 3 วัน 2 คืน

- ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 
- สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
- สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
- สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ชอปปิงสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
- ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
- อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
- เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด + พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
 

 • ฿ 11,900
  8,204  ครั้ง 28-01-2020
  เดือน : มีนาคม - สิงหาคม 2563