Sun Smile Holidays
เส้นทาง พม่า ทั้งหมด 7 รายการ
New product
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน | 3 วัน 2 คืน

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน
- ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
- ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
- ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
- ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ
- เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ
- เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด

 • ฿ 10,900
  70  ครั้ง 2019-07-22
  เดือน : ก.ย. 2562 - ม.ค. 2563
New product
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องห้ามพลาด | 2 วัน 1 คืน

- สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา
- ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ
- ชมเจดีย์สุเล และนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
- ชมเจดีย์กาบาเอ ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า เพื่อความเป็นสิริมงคล
- ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน เจดีย์เมียตซอนินเนือง และเที่ยวตลาดสก๊อต
- อิ่มอร่อยเมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์
- แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

 • ฿ 7,900
  22  ครั้ง 2019-07-22
  เดือน : กันยายน - พฤศจิกายน 2562
New product
ทัวร์พม่า ไหว้พระ บุญใหญ่ | 2 วัน 1 คืน

- เจดีย์กาบาเอ
- พระนอนตาหวาน
- วัดงาทัตจี
- มหาวิชยเจดีย์
- มหาเจดีย์ชเวดากอง  
- เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
- เทพกระซิบ
- วัดบารมี
- ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
 

 • ฿ 7,999
  102  ครั้ง 2019-07-15
  เดือน : สิงหาคม - กันยายน 2562
New product
ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR | 1 วัน 0 คืน

- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
- เจดีย์โบตาทาวน์
- เทพทันใจ เทพกระซิบ
- พระพุทธรูปหงาทัตจี
- พระหินอ่อน
- ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

 • ฿ 3,499
  1,172  ครั้ง 2019-06-10
  เดือน : กรกฎาคม - กันยายน 2562
product
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) | 4 วัน 3 คืน

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี 
- ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก
- ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
- ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
- ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
- ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม

 • ฿ 13,900
  3,545  ครั้ง 22-07-2019
  เดือน : ส.ค. 2562 - ม.ค. 2563
Hot product
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย | 3 วัน 2 คืน

- ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 
- สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
- สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
- สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ชอปปิงสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
- ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
- อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
- เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด + พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
 

 • ฿ 11,900
  3,607  ครั้ง 22-07-2019
  เดือน : สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562
Hot product
ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ | 3 วัน 2 คืน

- ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
- สักการะ พระมหามัยมุณี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
- ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา
- ชม โชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม
- ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
- เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนไปกลับบนเครื่อง
 

 • ฿ 11,900
  9,403  ครั้ง 22-07-2019
  เดือน : ส.ค. 2562 - ม.ค. 2563