Sun Smile Holidays
เส้นทาง พม่า ทั้งหมด 6 รายการ
New product
ทัวร์พม่า ไหว้พระ บุญใหญ่ | 2 วัน 1 คืน

- เจดีย์กาบาเอ
- พระนอนตาหวาน
- วัดงาทัตจี
- มหาวิชยเจดีย์
- มหาเจดีย์ชเวดากอง  
- เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
- เทพกระซิบ
- วัดบารมี
- ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
 

 • ฿ 7,999
  55  ครั้ง 2019-07-15
  เดือน : สิงหาคม - กันยายน 2562
New product
ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR | 1 วัน 0 คืน

- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
- เจดีย์โบตาทาวน์
- เทพทันใจ เทพกระซิบ
- พระพุทธรูปหงาทัตจี
- พระหินอ่อน
- ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

 • ฿ 3,499
  1,144  ครั้ง 2019-06-10
  เดือน : กรกฎาคม - กันยายน 2562
product
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดี มิงกุน (บินภายใน) | 4 วัน 3 คืน

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
- ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
- ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
- ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ
- นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์
- พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์
- แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

 • ฿ 17,900
  3,038  ครั้ง 03-07-2019
  เดือน : สิงหาคม - กันยายน 2562
product
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) | 4 วัน 3 คืน

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี 
- ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก
- ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
- ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
- ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
- ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
- พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
- แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

 • ฿ 12,900
  3,518  ครั้ง 2019-07-03
  เดือน : สิงหาคม - กันยายน 2562
product
ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย | 3 วัน 2 คืน

- ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 
- สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
- สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
- สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ชอปปิงสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
- ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
- อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
- เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด + พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
 

 • ฿ 11,900
  3,571  ครั้ง 2019-07-03
  เดือน : สิงหาคม - กันยายน 2562
Hot product
ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม | 3 วัน 2 คืน

- ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
- สักการะ พระมหามัยมุณี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
- ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา
- ชม โชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม
- ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
- เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนไปกลับบนเครื่อง
- แถมฟรี! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดหลงรักพุกาม+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

 • ฿ 11,900
  9,376  ครั้ง 2019-07-03
  เดือน : สิงหาคม - กันยายน 2562