Sun Smile Holidays
เส้นทาง อิหร่าน ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์อิหร่าน THE ULTIMATE IN IRA | 8 วัน 5 คืน

- ชม พระราชวัง SA DABAD
- ชม พระราชวัง NIAVARAN
- ชม หอคอยมิลาด ทาวร์เวอร์
- ชม มัสยิดสีชมพู
- ชม หมู่บ้าน อับยาเน่ห์
- ชม พระราชวังโบราณเปอร์ซี่โพลิส
- ชม สุสานสี่กษัตริย์
- ชม พระราวังอาลี คาปู

  • ฿ 47,888
    1,829  ครั้ง 2019-03-15
    เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2562