Sun Smile Holidays
เส้นทาง อังกฤษ ทั้งหมด 3 รายการ
New product
ทัวร์อังกฤษ I LOVE ENGLAND | 6 วัน 4 คืน

- ชม สโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
- ชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน 
- ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน 
- ถ่ายรูปด้านนอก วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ 
- บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย 
- ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม
- ถ่ายรูปกับ จัตุรัสทราฟัลการ์ 
- ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด, บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ 
- อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ในกรุงลอนดอน 
 

 • ฿ 32,900
  2,570  ครั้ง 17-07-2019
  เดือน : กันยายน - ธันวาคม 2562
New product
ทัวร์อังกฤษ Taste of Burger & Lobster อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ | 9 วัน 6 คืน

- บินตรงลัดฟ้าเข้าสู่ประเทศอังกฤษ
- ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์
- เดินเล่นเมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู้ 
- เยือนบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) 
- เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburge Castle) เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต 
- ลิ้มรส Burger & Lobster , FISH AND CHIPS และ เป็ดย่างชื่อดังที่ โฟร์ซีซั่น

 • ฿ 67,900
  1,886  ครั้ง 2019-06-17
  เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2562
product
ทัวร์อังกฤษ Check in – Windsor อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ | 10 วัน 7 คืน

- บินตรงลัดฟ้าเข้าสู่ประเทศอังกฤษ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์
- เดินเล่น Bourton On The Water ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ •    
- ล่องเรือเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ 
- เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburge Castle)
- ช้อปปิ้งจุใจที่ห้างแฮร์รอดส์ และ ถนนอ๊อกฟอร์ด ใจกลางกรุงลอนดอน (London) และ Bicester outlet
 

 • ฿ 69,900
  1,779  ครั้ง 2019-07-03
  เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2562