Sun Smile Holidays
เส้นทาง รัสเซีย ทั้งหมด 8 รายการ
New product
ทัวร์รัสเซีย Super Cool Aurora Russia มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส | 7 วัน 5 คืน

- บินตรง เที่ยว 3 เมือง มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส
- สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ 
- สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล / Husky Sledding ตะลุยหิมะ
- ตามล่าหา แสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์
- ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ 
- ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมประดับประดาสีสันสวยงาม 
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
- ชม อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument มีขนาด 24.5 เมตร 
- ได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้

 • ฿ 66,900
  225  ครั้ง 2019-07-11
  เดือน : พ.ย. 2562 - ก.พ. 2563
New product
ทัวร์รัสเซีย Special Russia มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส | 7 วัน 5 คืน

บินตรง เที่ยว 3 เมือง มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส
- สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ 
- ตามล่าหา แสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์
- ชม อ่าวเทริเบร์กา เยี่ยมชม หมู่บ้านชาวประมง ที่นี่ถือว่าเป็นดินแดนสุดขอบทวีป
- ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมประดับประดาสีสันสวยงาม 
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
- ชม อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument มีขนาด 24.5 เมตร 
- ได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้

 • ฿ 65,900
  490  ครั้ง 2019-07-11
  เดือน : ตุลาคม 2562
New product
ทัวร์รัสเซีย Blue Eye of Baikal | 6 วัน 5 คืน

- ชม พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy ใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัสเซีย 
- นั่ง รถลากเลื่อน โดยสุนัขฮัสกี้สายพันธุ์
- ขึ้น กระเช้าแบบนั่งห้อยขา ขึ้นสู่จุดชมวิว เนินเขาเชียร์สกี้
- ชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล ชมสัตว์น้ำท้องถิ่นหลายชนิด
- ชม พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย 
- ชม น้ำแข็งสีคราม Blue Ice ที่สุดแสนจะงดงามตระการตา
- ชม หินสามหนุ่มสามมุม ผืนน้ำสีฟ้าบริเวณ Uzyty Bay
- ชม แหลมบูรคาน แหลมโคบอย

 • ฿ 55,900
  786  ครั้ง 2019-07-15
  เดือน : กุมภาพันธ์ 2563
New product
ทัวร์รัสเซีย Moscow Snow White รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส | 5 วัน 3 คืน

- ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ 
- ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมประดับประดาสีสันสวยงาม 
- ชม พระราชวังเครมลิน ความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารสำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ 
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
- ช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง
 

 • ฿ 29,900
  1,620  ครั้ง 2019-07-10
  เดือน : ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563
New product
ทัวร์รัสเซีย GREEN RUSSIA AURORA HUNTING ตามล่าแสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสค์ | 7 วัน 5 คืน

- ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์
- สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ  หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
- สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ
- ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
- ชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
- ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม วิหารเซนต์บาซิล วิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
- ชม พระราชวังเครมลิน อันตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง

 • ฿ 52,900
  1,933  ครั้ง 09-07-2019
  เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2562
New product
ทัวร์รัสเซีย Very Good Russia Moscow St.Petersburg | 6 วัน 4 คืน

- ชม วิหารเซนต์บาซิล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของรัสเซีย
- ชม พระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงาม
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม
- ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว
- ชม สถานีรถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

 • ฿ 46,555
  4,652  ครั้ง 09-07-2019
  เดือน : กันยายน - พฤศจิกายน 2562
Best Seller product
ทัวร์รัสเซีย Best Destinations in Russia | 7 วัน 4 คืน

- ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ 
- ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค มีโดมทองเป็นเอกลักษณ์
- ชม วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ สร้างเพื่อเป็นเกียรติ์แด่ นักบุญปีเตอร์ 
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

 • ฿ 38,555
  6,649  ครั้ง 22-07-2019
  เดือน : สิงหาคม- ตุลาคม 2562
Best Seller product
ทัวร์รัสเซีย Russia Season Change | 6 วัน 3 คืน

- ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
- ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

 • ฿ 28,555
  7,186  ครั้ง 22-07-2019
  เดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562