Sun Smile Holidays
เส้นทาง รัสเซีย ทั้งหมด 4 รายการ
New product
ทัวร์รัสเซีย แกรนด์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์ | 8 วัน 5 คืน

- เที่ยว 3 เมือง มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์
- นำท่านนั่ง รถไฟซัปซาน เดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมประดับประดาสีสันสวยงาม 
- ชมจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบที่ สแปร์โร่ฮิลล์
- ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเครมลิน 
- ชม สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สีทองอร่าม วิหารอัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
- ชม พระราชวังแคทเทอรีน ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองพุชคิน
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ตลาดอิสมายลอฟกี้ ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
- ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค, โบสถ์แห่งหยดเลือด  
 

 • ฿ 47,900
  1,440  ครั้ง 2020-02-10
  เดือน : เมษายน 2563
New product
ทัวร์รัสเซีย สะดุดรัก รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส | 6 วัน 3 คืน

- ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
- ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
 

 • ฿ 35,900
  2,309  ครั้ง 02-03-2020
  เดือน : เมษายน 2563
product
ทัวร์รัสเซีย Super Cool Aurora Russia มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส | 7 วัน 5 คืน

- บินตรง เที่ยว 3 เมือง มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส
- สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ 
- สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล / Husky Sledding ตะลุยหิมะ
- ตามล่าหา แสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์
- ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ 
- ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมประดับประดาสีสันสวยงาม 
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
- ชม อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument มีขนาด 24.5 เมตร 
- ได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้

 • ฿ 74,900
  4,899  ครั้ง 2020-02-24
  เดือน : มีนาคม 2563
Hot product
ทัวร์รัสเซีย Moscow Snow White รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส | 5 วัน 3 คืน

- ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ 
- ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมประดับประดาสีสันสวยงาม 
- ชม พระราชวังเครมลิน ความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารสำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ 
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
- ช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง
 

 • ฿ 30,900
  7,628  ครั้ง 2020-02-18
  เดือน : มกราคม - มีนาคม 2563