Sun Smile Holidays
เส้นทาง รัสเซีย ทั้งหมด 5 รายการ
New product
ทัวร์รัสเซีย Snow White รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส จัดเต็ม | 7 วัน 4 คืน

- ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ 
- ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมประดับประดาสีสันสวยงาม 
- ชม พระราชวังเครมลิน ความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารสำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ 
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
- ช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง
อิสระเต็มวัน เที่ยวแบบเต็มอิ่มจุใจ

 • ฿ 38,900
  178  ครั้ง 09-12-2019
  เดือน : ธันวาคม 2562
New product
ทัวร์รัสเซีย Moscow Zagorsk Snow Cooling | 5 วัน 3 คืน

- พิเศษ นำทุกท่านท่องเที่ยวโดย รถไฟใต้ดิน ชมเมืองมอสโคว์
- ชมความงามของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ 
- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมประดับประดาสีสันสวยงาม 
- ชม พระราชวังเครมลิน ความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารสำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ 
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
- ช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง

 • ฿ 26,900
  913  ครั้ง 06-12-2019
  เดือน : มกราคม - มีนาคม 2563
product
ทัวร์รัสเซีย Super Cool Aurora Russia มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส | 7 วัน 5 คืน

- บินตรง เที่ยว 3 เมือง มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส
- สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ 
- สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล / Husky Sledding ตะลุยหิมะ
- ตามล่าหา แสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์
- ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ 
- ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมประดับประดาสีสันสวยงาม 
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
- ชม อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument มีขนาด 24.5 เมตร 
- ได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้

 • ฿ 74,900
  2,632  ครั้ง 2019-12-09
  เดือน : มกราคม - มีนาคม 2563
New product
ทัวร์รัสเซีย Blue Eye of Baikal | 6 วัน 5 คืน

- ชม พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy ใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัสเซีย 
- นั่ง รถลากเลื่อน โดยสุนัขฮัสกี้สายพันธุ์
- ขึ้น กระเช้าแบบนั่งห้อยขา ขึ้นสู่จุดชมวิว เนินเขาเชียร์สกี้
- ชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล ชมสัตว์น้ำท้องถิ่นหลายชนิด
- ชม พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย 
- ชม น้ำแข็งสีคราม Blue Ice ที่สุดแสนจะงดงามตระการตา
- ชม หินสามหนุ่มสามมุม ผืนน้ำสีฟ้าบริเวณ Uzyty Bay
- ชม แหลมบูรคาน แหลมโคบอย

 • ฿ 55,900
  4,104  ครั้ง 12-12-2019
  เดือน : กุมภาพันธ์ 2563
Hot product
ทัวร์รัสเซีย Moscow Snow White รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส | 5 วัน 3 คืน

- ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ 
- ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมประดับประดาสีสันสวยงาม 
- ชม พระราชวังเครมลิน ความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยของประเทศรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารสำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ 
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
- ช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง
 

 • ฿ 30,900
  5,728  ครั้ง 10-12-2019
  เดือน : มกราคม 2563