Sun Smile Holidays
เส้นทาง รัสเซีย ทั้งหมด 3 รายการ
New product
ทัวร์รัสเซีย Very Good Russia Moscow St.Petersburg | 6 วัน 4 คืน

- ชม วิหารเซนต์บาซิล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของรัสเซีย
- ชม พระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงาม
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม
- ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว
- ชม สถานีรถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

 • ฿ 46,555
  2,588  ครั้ง 16-05-2019
  เดือน : มิถุนายน - พฤศจิกายน 2562
New product
ทัวร์รัสเซีย Best Destinations in Russia | 7 วัน 4 คืน

- ชมความงามของ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ 
- ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค มีโดมทองเป็นเอกลักษณ์
- ชม วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ สร้างเพื่อเป็นเกียรติ์แด่ นักบุญปีเตอร์ 
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

 • ฿ 40,555
  3,367  ครั้ง 17-05-2019
  เดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
New product
ทัวร์รัสเซีย Russia Season Change | 6 วัน 3 คืน

- ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
- ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต

 • ฿ 28,555
  4,035  ครั้ง 20-05-2019
  เดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562