Sun Smile Holidays
เส้นทาง มาเก๊า ทั้งหมด 3 รายการ
New product
ทัวร์มาเก๊า มากัน มาเก๊า จูไห่ | 3 วัน 2 คืน

- วัดเจ้าแม่กวนอิม
- หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน
- ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
- เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  
- โบสถ์เซ็นต์ปอล
- พระราชวังหยวนหมิงหยวน
- เวเนเชี่ยน
 

 • ฿ 5,890
  125  ครั้ง 15-07-2019
  เดือน : สิงหาคม - ธันวาคม 2562
product
ทัวร์มาเก๊า เป๊ะเวอร์ มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง | 4 วัน 3 คืน

- ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็น’ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
- ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! และช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน
- ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
- ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
- เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพ ของเมืองเซินเจิ้น
- ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำ แบบ 3D แสง สี เสียง
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกงวัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย์

 • ฿ 11,555
  2,795  ครั้ง 18-06-2019
  เดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
product
ทัวร์มาเก๊า เที่ยวเพลิน เพลิน | 3 วัน 2 คืน

- เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ 
- ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ 
- ไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อเมืองดอกไม้หนันซาน
- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ
- ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า 
- ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
 

 • ฿ 6,789
  2,756  ครั้ง 03-07-2019
  เดือน : สิงหาคม 2562