Sun Smile Holidays
เส้นทาง ไต้หวัน ทั้งหมด 4 รายการ
New product
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม | 4 วัน 3 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ชมตึก Taipeei 101
- ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
- ช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติง

 • ฿ 11,900
  184  ครั้ง 2019-11-05
  เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
New product
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม | 6 วัน 4 คืน

- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ตึกไทเป 101
- วัดหลงซาน
- อุทยานเย๋หลิว
- อุทยานอาลีซาน
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 • ฿ 16,900
  243  ครั้ง 2019-11-05
  เดือน : ธ.ค. 2562 - ม.ค. 2563
New product
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน | 5 วัน 3 คืน

- เที่ยว 2 อุทยาน
- นั่งรถไฟโบราณ
- ชมอุทยานอาลีซาน
- ชมอุทยานเย๋หลิว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- Taipei 101
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 • ฿ 14,900
  137  ครั้ง 2019-11-05
  เดือน : ธ.ค. 2562 - มี.ค. 2563
Best Seller product
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 | 4 วัน 3 คืน

- สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง
- อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
- เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
- ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
- เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
 

 • ฿ 13,888
  3,668  ครั้ง 2019-10-04
  เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562