Sun Smile Holidays
เส้นทาง ไต้หวัน ทั้งหมด 4 รายการ
Hot product
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์....TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว | 4 วัน 3 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- Taipeei 101
- จิ่วเฟิ่น 
- หมู่บ้านสายรุ้ง
- ช้อปปิ้งซีเหมินติง

 • ฿ 21,900
  1,118  ครั้ง 2020-02-24
  เดือน : เมษายน - มิถุนายน 2563
product
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม | 6 วัน 4 คืน

- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ตึกไทเป 101
- วัดหลงซาน
- อุทยานเย๋หลิว
- อุทยานอาลีซาน
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 • ฿ 16,900
  3,372  ครั้ง 24-02-2020
  เดือน : เมษายน - มิถุนายน 2563
product
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน | 5 วัน 3 คืน

- เที่ยว 2 อุทยาน
- นั่งรถไฟโบราณ
- ชมอุทยานอาลีซาน
- ชมอุทยานเย๋หลิว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- Taipei 101
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 • ฿ 14,900
  1,576  ครั้ง 24-02-2020
  เดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2563
Best Seller product
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 | 4 วัน 3 คืน

- สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง
- อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
- เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
- ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
- เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
 

 • ฿ 10,888
  5,693  ครั้ง 24-02-2020
  เดือน : มีนาคม 2563