Sun Smile Holidays
เส้นทาง อินโดนีเซีย ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์บินลัดฟ้า...เที่ยวบาหลี | 4 วัน 3 คืน

- ชมวัดบราตัน (Pura ulun danu bratan) ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน
- ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura tanah lot)
- ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี
- วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์
- ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน 
- ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
- วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี
- ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมืองอูบุด
- ชม วัดเบซากีซ์ และ บาหลีสวิงค์

  • ฿ 15,900
    3,424  ครั้ง 2020-02-24
    เดือน : เมษายน - มิถุนายน 2563