Sun Smile Holidays
เส้นทาง อินโดนีเซีย ทั้งหมด 3 รายการ
product
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์บินลัดฟ้า...เที่ยวบาหลี | 4 วัน 3 คืน

- ชมวัดบราตัน (Pura ulun danu bratan) ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน
- ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura tanah lot)
- ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี
- วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์
- ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน 
- ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
- วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี
- ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมืองอูบุด
- ชม วัดเบซากีซ์ และ บาหลีสวิงค์

 • ฿ 14,900
  1,781  ครั้ง 2019-10-02
  เดือน : พ.ย. 2562 - มี.ค. 2563
New product
ทัวร์อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ | 4 วัน 3 คืน

- มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
- วัดพราห์มนันต์
- หมู่บ้านคินตามณี
- วัดทานาห์ลอต
- วัดอูรันดานูบราตัน  
 

 • ฿ 26,999
  1,064  ครั้ง 27-08-2019
  เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2562
product
ทัวร์อินโดนีเซีย Bali Journey | 4 วัน 3 คืน

- วัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร 
- วัดทานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี”
- วัดเลมปูยางค์ เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของเกาะบาหลี 
- บาหลีสวิงค์ เพลิดเพลินกับการนั่งชิงช้า ถ่ายรูปกับรังนก พร้อมชมกาแฟขี้ชะมด
- วัดบราตัน เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลีที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง    
 

 • ฿ 21,999
  2,160  ครั้ง 2019-10-02
  เดือน : ธันวาคม 2562