Sun Smile Holidays
เส้นทาง นิวซีแลนด์ ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ Beautiful of Kiwi Land นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ | 6 วัน 3 คืน

- นิวซีแลนด์เกาะเหนือ
- เวลลิงตัน
- น้ำตกฮูก้า
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท
- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
- อ็อคแลนด์

  • ฿ 58,900
    113  ครั้ง 2019-07-17
    เดือน : กันยายน - ธันวาคม 2562
product
ทัวร์นิวซีแลนด์ PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY | 6 วัน 4 คืน

- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
- โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
- รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
- อะโกรโดม ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
 

  • ฿ 47,999
    3,553  ครั้ง 18-06-2019
    เดือน : สิงหาคม - กันยายน 2562