Sun Smile Holidays
เส้นทาง นิวซีแลนด์ ทั้งหมด 4 รายการ
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight NZ 2020 เกาะเหนือ เกาะใต้ (สงกรานต์) | 8 วัน 6 คืน

- อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ 
- โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
-  รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือ
- อะโกรโดม ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
- เมืองไคร้สท์เชิร์ช 

 

 • ฿ 110,900
  1,043  ครั้ง 2020-02-05
  เดือน : เมษายน 2563
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand NZ 2020 เกาะเหนือ เกาะใต้ (สงกรานต์) | 9 วัน 7 คืน

- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท
- ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า 
- นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
- นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ 
- นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์  
- ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่งดงามแห่งหนึ่งที่สวยงาม 
- ควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคา
- ชมการกระโดดบันจี้เมืองควีนส์ทาวน์

 • ฿ 117,900
  947  ครั้ง 2020-02-05
  เดือน : เมษายน 2563
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ Discovery South NZ 2020 เกาะใต้ (สงกรานต์) | 8 วัน 6 คืน

- ไคร้สท์เชิร์ช
- ทะเลสาบเทคาโป
- ควีนส์ทาวน์
- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค
- ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์
- วานาก้า
- ฟ๊อกกลาเซียร์
- รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์
- ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า

 • ฿ 106,900
  959  ครั้ง 2020-02-05
  เดือน : เมษายน 2563
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing NZ 2020 เกาะใต้ (สงกรานต์) | 7 วัน 5 คืน

- ไคร้สท์เชิร์ช
- ทะเลสาบเทคาโป
- ควีนส์ทาวน์
- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค
- ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์
- วานาก้า
- ฟ๊อกกลาเซียร์
- รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์

 • ฿ 95,900
  828  ครั้ง 2020-02-05
  เดือน : เมษายน 2563