Sun Smile Holidays
เส้นทาง นิวซีแลนด์ ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์นิวซีแลนด์ PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPHY | 6 วัน 4 คืน

- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์
- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
- โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
- รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
- อะโกรโดม ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
 

  • ฿ 47,999
    2,009  ครั้ง 2019-05-08
    เดือน : มิถุนายน - กันยายน 2562
New product
PROMOTION SOUTH ISLAND [TSS] | 6 วัน 4 คืน

- ไคร้สท์เชิร์ช
- แอชเบอร์ตัน
- ทะเลสาบเทคาโป
- ทะเลสาบพูคากิ
- ครอมเวลล์
- ควีนส์ทาวน์
- ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์
- ชมการเล่นเรือเร็ว
- ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู
- วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ
 

  • ฿ 72,900
    2,087  ครั้ง 2019-05-08
    เดือน : มิถุนายน 2562