Sun Smile Holidays
เส้นทาง บรูไน ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์บรูไน ดารุสซาลาม นครแห่งสันติสุข | 3 วัน 2 คืน

- ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque  
- ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer 
- ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman 
- สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
 

  • ฿ 17,900
    233  ครั้ง 17-05-2019
    เดือน : พฤษภาคม 2562