Sun Smile Holidays
เส้นทาง บรูไน ทั้งหมด 1 รายการ
New product
ทัวร์บรูไน BEAUTIFUL BRUNEI | 3 วัน 2 คืน

- ชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี 
- ศูนย์ศิลปหัตถกรรม
- ชมหมู่บ้านกลางน้ำ
- ชมมัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque 
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ายายาซัน 
- ถ่ายรูป พระราชวัง Istana Nurul Iman 

  • ฿ 17,888
    10  ครั้ง 2019-05-22
    เดือน : มิถุนายน - กันยายน 2562