Sun Smile Holidays
เส้นทาง บรูไน ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์บรูไน Impression นครแห่งสันติสุข | 3 วัน 2 คืน

- มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah
- หมู่บ้านกลางน้ำ 
- พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia
- พิพิธภัณฑ์ Malay Technology
- ชมลิงจมูกยาว
 

  • ฿ 15,900
    120  ครั้ง 2019-07-09
    เดือน : สิงหาคม - ธันวาคม 2562
product
ทัวร์บรูไน BEAUTIFUL BRUNEI | 3 วัน 2 คืน

- ชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี 
- ศูนย์ศิลปหัตถกรรม
- ชมหมู่บ้านกลางน้ำ
- ชมมัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque 
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ายายาซัน 
- ถ่ายรูป พระราชวัง Istana Nurul Iman 

  • ฿ 17,888
    796  ครั้ง 2019-06-17
    เดือน : กรกฎาคม - กันยายน 2562