Sun Smile Holidays
เส้นทาง บรูไน ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์บรูไน BEAUTIFUL BRUNEI | 3 วัน 2 คืน

- ชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี 
- ศูนย์ศิลปหัตถกรรม
- ชมหมู่บ้านกลางน้ำ
- ชมมัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque 
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ายายาซัน 
- ถ่ายรูป พระราชวัง Istana Nurul Iman 

  • ฿ 16,999
    4,690  ครั้ง 2020-02-24
    เดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2563