Sun Smile Holidays
เส้นทาง อินเดีย ทั้งหมด 3 รายการ
New product
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You | 6 วัน 4 คืน

- กุลมาร์ค & โซนามาร์ค
-  “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว)
- นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ 
- อัคราฟอร์ด
- ทัชมาฮาล

 • ฿ 28,900
  492  ครั้ง 2020-02-12
  เดือน : เมษายน - มิถุนายน 2563
Hot product
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...ทัชมาฮาล | 5 วัน 3 คืน

- ชมเมืองชัยปุระ
- ชมอัคราฟอร์ท เซด์ เารี
- วัดพระพิฆเนศ
- พระราชวังสายลม
- พระราชวังกลางน้ำ
- พระราชวังหลวง

 • ฿ 22,900
  1,018  ครั้ง 2020-02-24
  เดือน : มีนาคม 2562
product
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล | 4 วัน 2 คืน

- นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
- พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล
- บ่อน้ำจันเบารี
- อักราฟอร์ด
- Amber fort
- ทัชมาฮาล

 • ฿ 17,900
  1,259  ครั้ง 2020-02-24
  เดือน : มีนาคม 2563