Sun Smile Holidays
เส้นทาง จอร์แดน ทั้งหมด 2 รายการ
product
ทัวร์จอร์แดน LUXURY JORDAN | 7 วัน 4 คืน

- ชมโรมันเธียเตอร์ แห่งจักรวรรดิโรมัน
- ตามรอยโมเสส ณ ภูเขเนโบ
- ชมความงามของ ทะเลทรายวาดิรัม
- ชม เมืองเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- ลอยตัวที่ ทะเลเดดซี พร้อมพอกโคลนสุดฟิน

  • ฿ 65,888
    975  ครั้ง 2020-02-24
    เดือน : มีนาคม - เมษายน 2563
product
ทัวร์จอร์แดน WONDERFUL JORDAN | 7 วัน 5 คืน

- ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม
- ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช 
- ชมน้ำพุใจกลางเมือง สร้างในราวปี ค.ศ. 191 
- ชมปราสาทแห่งเมืองอัจลุนถูกสร้างโดยพวกนักรบมุสลิม
- ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร 
- ลง เรือท้องกระจก (GLASS BOAT) น้ำทะเลที่นี่ใสมาก 
- แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดนปราสาทเครัค 
- ชมDESERT CASERT กลุ่มปราสาทในทะเลทราย 
 

  • ฿ 49,888
    1,041  ครั้ง 2020-02-24
    เดือน : เมษายน 2563