Sun Smile Holidays
เส้นทาง ภูฏาน ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์ภูฏาน HAPPINESS IN BHUTAN | 5 วัน 3 คืน

- พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.
- ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
- ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก
 

  • ฿ 53,900
    2,515  ครั้ง 2019-04-03
    เดือน : พฤษภาคม - กันยายน 2562