Sun Smile Holidays
เส้นทาง ภูฏาน ทั้งหมด 2 รายการ
product
ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย | 5 วัน 4 คืน
  • ฿ 56,900
    1,365  ครั้ง 2020-02-24
    เดือน : เมษายน - พฤษภาคม 2563
product
ทัวร์ภูฏาน HAPPINESS IN BHUTAN | 5 วัน 3 คืน

- พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.
- ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
- ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก
 

  • ฿ 54,900
    8,023  ครั้ง 2020-02-24
    เดือน : มีนาคม - สิงหาคม 2563