Sun Smile Holidays
เส้นทาง ภูฏาน ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย | 5 วัน 4 คืน
  • ฿ 56,900
    253  ครั้ง 2019-09-17
    เดือน : ธ.ค. 2562 - พ.ค. 2563
product
ทัวร์ภูฏาน HAPPINESS IN BHUTAN | 5 วัน 3 คืน

- พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.
- ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
- ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก
 

  • ฿ 54,900
    5,860  ครั้ง 18-10-2019
    เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562