Sun Smile Holidays
เส้นทาง ไทย ทั้งหมด 7 รายการ
New product
ทัวร์ไทย น่าน (ADT012) | 3 วัน 2 คืน

- สักการะ พระธาตุแช่แห้ง 
- ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน 
- สักการะ พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
- ชมบรรยากาศบน ดอยภูคา 
- แวะเยี่ยมชม หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว
- ชม อุทยานแห่งชาติศรีน่าน, ดอยเสมอดาว 

 • ฿ 6,900
  1,859  ครั้ง 2019-03-15
  เดือน : ธันวาคม 2562
New product
ทัวร์ไทย แม่ฮ่องสอน (ADT011) | 5 วัน 4 คืน

- เที่ยว แม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตอง ปางอุ๋ง ปาย 
- ชม หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว 
- ชม หมู่บ้านสันติชน 
- ชม สะพานประวัติศาสตร์เมืองปาย
- สัมผัสวิถีชีวิต ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านน้ำฮู
 

 • ฿ 6,500
  1,570  ครั้ง 2019-03-11
  เดือน : พฤศจิกายน 2562
New product
ทัวร์ไทย นครศรีธรรมราช (ADT010) | 3 วัน 2 คืน

- สักการะ หลวงปู่ขาว อนาลโยวัดถ้ำกลองเพล 
- เยือน เมืองนครศรีธรรมราช ไหว้พระธาตุ งานสารทเดือนสิบ 
- เที่ยว ชุมชนนวัตวิถี พัทลุง
- ล่องทะเลน้อยชม ยอยักษ์
 

 • ฿ 5,950
  1,574  ครั้ง 2019-03-11
  เดือน : ตุลาคม 2562
New product
ทัวร์ไทย ระนอง ชุมพร (ADT009) | 4 วัน 3 คืน

- เที่ยว ออนเซ็นเมืองไทย โยคะร้อน ชิมไข่ออนเซน
- ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านพรรั้ง
- ชม วัดบ้านหงาว วัดที่มีชื่อเสียงของจ.ระนอง 
- สักการะ ศาลหลักเมืองระนอง 
- สักการะ สุสานเจ้าเมืองระนอง 
- เยี่ยมชม เนินประวัติศาสตร์ และ พระราชวังรัตนรังสรรค์ระนอง 

 • ฿ 8,900
  2,114  ครั้ง 2019-03-11
  เดือน : กันยายน 2562
New product
ทัวร์ไทย หนองบัวลำภู (ADT007) | 3 วัน 2 คืน

- สักการะ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล 
- สักการะขอพร ณ ศาลพระนเรศวร
- ชม พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้าน
- ชมเครื่องใช้โบราณ พิพิธภัณฑ์โบราณคดีโนนดอนกลาง บ้านกุดกวางสร้อย 
- ชม แหล่งเรียนรู้โบราณคดีโนนพร้าว บ้านกุดคอเมย 
- ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- ชม วัดถ้ำเอราวัณ 
- ชม วัดถ้ำสุวรรณคูหา

 • ฿ 7,150
  1,435  ครั้ง 2019-03-11
  เดือน : กรกฎาคม 2562
New product
ทัวร์ไทย ชัยภูมิ สระบุรี (ADT006) | 2 วัน 1 คืน

- ชม ทุ่งเขาพังเหย สุดแผ่นดิน ลานป่าหินงาม
- ชม ทุ่งดอกกระเจียว
- ปากช่อง ปาลิโอ
- เที่ยวชม ฟาร์มโชคชัย 
- เยือน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านซับมงคล
 

 • ฿ 3,990
  1,446  ครั้ง 2019-03-12
  เดือน : มิถุนายน 2562
New product
ทัวร์ไทย กรุงเทพมหานคร (ADT005) | 2 วัน 1 คืน

-  ชม พระบรมมหาราชวัง 
- สักการะ พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
- ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์บางลำพู 
- สักการะ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
- เปลี่ยนมุมมองที่เที่ยวแห่งใหม่ ช่างชุ่ย 
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
- วิถีชีวิตชุมชนย่านการค้าเก่าแก่ ถนนเจริญกรุงซอย 22 หรือ ตลาดน้อย 
- ชม ล้ง 1919 LHONG 1919 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
- สักการะ ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว MAZU 
- ไอคอนสยาม ICON SIAM จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของประเทศไทย 

 • ฿ 4,400
  1,592  ครั้ง 2019-03-12
  เดือน : พฤษภาคม 2562