Sun Smile Holidays
เส้นทาง ไทย ทั้งหมด 4 รายการ
New product
ทัวร์ไทย น่าน (ADT012) | 3 วัน 2 คืน

- สักการะ พระธาตุแช่แห้ง 
- ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน 
- สักการะ พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
- ชมบรรยากาศบน ดอยภูคา 
- แวะเยี่ยมชม หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว
- ชม อุทยานแห่งชาติศรีน่าน, ดอยเสมอดาว 

 • ฿ 6,900
  2,788  ครั้ง 2019-03-15
  เดือน : ธันวาคม 2562
New product
ทัวร์ไทย แม่ฮ่องสอน (ADT011) | 5 วัน 4 คืน

- เที่ยว แม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตอง ปางอุ๋ง ปาย 
- ชม หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว 
- ชม หมู่บ้านสันติชน 
- ชม สะพานประวัติศาสตร์เมืองปาย
- สัมผัสวิถีชีวิต ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านน้ำฮู
 

 • ฿ 6,500
  2,480  ครั้ง 2019-03-11
  เดือน : พฤศจิกายน 2562
New product
ทัวร์ไทย นครศรีธรรมราช (ADT010) | 3 วัน 2 คืน

- สักการะ หลวงปู่ขาว อนาลโยวัดถ้ำกลองเพล 
- เยือน เมืองนครศรีธรรมราช ไหว้พระธาตุ งานสารทเดือนสิบ 
- เที่ยว ชุมชนนวัตวิถี พัทลุง
- ล่องทะเลน้อยชม ยอยักษ์
 

 • ฿ 5,950
  2,511  ครั้ง 2019-03-11
  เดือน : ตุลาคม 2562
New product
ทัวร์ไทย ระนอง ชุมพร (ADT009) | 4 วัน 3 คืน

- เที่ยว ออนเซ็นเมืองไทย โยคะร้อน ชิมไข่ออนเซน
- ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านพรรั้ง
- ชม วัดบ้านหงาว วัดที่มีชื่อเสียงของจ.ระนอง 
- สักการะ ศาลหลักเมืองระนอง 
- สักการะ สุสานเจ้าเมืองระนอง 
- เยี่ยมชม เนินประวัติศาสตร์ และ พระราชวังรัตนรังสรรค์ระนอง 

 • ฿ 8,900
  3,165  ครั้ง 2019-03-11
  เดือน : กันยายน 2562