Sun Smile Holidays
เส้นทาง มาเลเซีย ทั้งหมด 1 รายการ
product
ทัวร์มาเลเซีย MALAYSIA HOT PROMOTION | 3 วัน 2 คืน

- นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี
- ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
- ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู
- ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ
- ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก
- อิสระช้ปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ลดราคาสูงสุด Mitsui Outlet
 

  • ฿ 8,999
    2,348  ครั้ง 04-10-2019
    เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2562