Sun Smile Holidays
เส้นทาง จอร์เจีย ทั้งหมด 3 รายการ
product
ทัวร์จอร์เจีย I AM IN GEORGIA จอร์เจีย | 8 วัน 5 คืน

- ทบิลิซี
- คาซเบกี้
- อัพลิสต์ชิเคห์
- อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย
- บาทูมิ
- ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ  
- ถ้ำโพรมิธีอุส  
- บอร์โจมี
- ช้อปปิ้งห้าง East Point 

 • ฿ 45,900
  1,184  ครั้ง 2020-02-24
  เดือน : เมษายน - มิถุนายน 2563
product
ทัวร์จอร์เจีย Here We Go จอร์เจีย | 6 วัน 3 คืน

- ทบิลิซี
- คาซเบกี้
- อัพลิสต์ชิเคห์
- ช้อปปิ้งห้าง East Point

 • ฿ 38,900
  1,774  ครั้ง 2020-02-24
  เดือน : เมษายน - มิถุนายน 2563
product
ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง | 6 วัน 3 คืน

- ทบิลิซี
- คาซเบกี้
- อัพลิสต์ชิเคห์
- อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย
- ช้อปปิ้งห้าง East Point 

 • ฿ 36,900
  2,513  ครั้ง 24-02-2020
  เดือน : มิถุนายน 2563