Sun Smile Holidays
เส้นทาง จอร์เจีย ทั้งหมด 7 รายการ
New product
ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA | 7 วัน 4 คืน

- ชมความงามของ วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี
- ชม สะพานแห่งสันติภาพ ที่ออกแบบร่วมสมัย
- ชม ป้อมนาริกาลา และ อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย 
- ชมความงามของ วิหารสเวติสเคอเวรี 
- ชมความงามของ วิหารจวารี 
- ชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน ที่น่าสนใจ
- ชม สวนบอร์โจมี สถานที่พักผ่อนของชาวเมือง
 

 • ฿ 45,900
  382  ครั้ง 2019-10-01
  เดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
New product
ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง | 6 วัน 3 คืน

- ทบิลิซี
- คาซเบกี้
- อัพลิสต์ชิเคห์
- อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย
- ช้อปปิ้งห้าง East Point 

 • ฿ 34,333
  272  ครั้ง 2019-09-18
  เดือน : ธ.ค. 2562 - มี.ค. 2563
product
ทัวร์จอร์เจีย TAKE ME TO GEORGIA จอร์เจีย | 5 วัน 3 คืน

- ทบิลิซี
- คาซเบกี้
- อัพลิสต์ชิเคห์
- กอรี่
- พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน
- อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
- ช้อปปิ้งห้าง East Point
 

 • ฿ 34,900
  237  ครั้ง 2019-10-02
  เดือน : พฤศจิกายน 2562
New product
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ มิทสเตต้า ซิกนาก | 6 วัน 3 คืน

- โบสถ์เกอร์เกตี้
- วิหารบอดี
- วิหารจวารี
- ป้อมนาริคาล่า
- ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่
- โบสถ์เซนทรินิตี้

 • ฿ 36,900
  308  ครั้ง 02-10-2019
  เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2562
New product
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ อัพลีสสิค บาทูมี | 8 วัน 6 คืน

- เที่ยวดินแดนมรดกโลก เมืองถ้ำอัพลิสสิค
- หาวิหารบาเกติ
- นั่ง 4WD ตะลุยยอดเขาคาซเบกี้
- ย่านเมืองเก่าบาทูมี่
- ป้อมนาริคาล่า
- ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่
- โบสถ์เซนทรินิตี้

 • ฿ 38,900
  353  ครั้ง 02-10-2019
  เดือน : พ.ย. 2562 - มี.ค. 2563
New product
ทัวร์จอร์เจีย PRO GEORGIA STORY PERFECT LIFE | 8 วัน 6 คืน

- เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อน
- Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่า
- โบสถ์เกอร์เกตี้ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
- พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
- วิหารสเวติสโคเวลี ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
- สะพานแห่งสันติภาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ
 

 • ฿ 43,900
  361  ครั้ง 02-10-2019
  เดือน : พ.ย. 2562 - มี.ค. 2563
product
ทัวร์จอร์เจีย THE BEST OF GEORIA | 7 วัน 4 คืน

- เยือนเมืองมิทสเคต้า
- ชมสะพานสันติภาพ
- เที่ยงเมืองกรุงทบีลิซี่
- ชมวิหารจวารี
- เที่ยวเมืองอุพลิสซิเค
- ป้อมปราสาทอันนานูรี
- ชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน

 • ฿ 49,888
  925  ครั้ง 2019-08-27
  เดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563