Sun Smile Holidays
เส้นทาง จอร์เจีย ทั้งหมด 5 รายการ
New product
ทัวร์จอร์เจีย I AM IN GEORGIA จอร์เจีย | 8 วัน 5 คืน

- ทบิลิซี
- คาซเบกี้
- อัพลิสต์ชิเคห์
- อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย
- บาทูมิ
- ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ  
- ถ้ำโพรมิธีอุส  
- บอร์โจมี
- ช้อปปิ้งห้าง East Point 

 • ฿ 42,900
  257  ครั้ง 2020-01-02
  เดือน : กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563
New product
ทัวร์จอร์เจีย Here We Go จอร์เจีย | 6 วัน 3 คืน

- ทบิลิซี
- คาซเบกี้
- อัพลิสต์ชิเคห์
- ช้อปปิ้งห้าง East Point

 • ฿ 35,900
  455  ครั้ง 2019-12-02
  เดือน : กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563
product
ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง | 6 วัน 3 คืน

- ทบิลิซี
- คาซเบกี้
- อัพลิสต์ชิเคห์
- อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย
- ช้อปปิ้งห้าง East Point 

 • ฿ 34,333
  1,487  ครั้ง 2019-12-02
  เดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
product
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ อัพลีสสิค บาทูมี | 8 วัน 6 คืน

- เที่ยวดินแดนมรดกโลก เมืองถ้ำอัพลิสสิค
- หาวิหารบาเกติ
- นั่ง 4WD ตะลุยยอดเขาคาซเบกี้
- ย่านเมืองเก่าบาทูมี่
- ป้อมนาริคาล่า
- ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่
- โบสถ์เซนทรินิตี้

 • ฿ 38,900
  1,582  ครั้ง 2019-12-02
  เดือน : มกราคม - มีนาคม 2563
product
ทัวร์จอร์เจีย THE BEST OF GEORIA | 7 วัน 4 คืน

- เยือนเมืองมิทสเคต้า
- ชมสะพานสันติภาพ
- เที่ยงเมืองกรุงทบีลิซี่
- ชมวิหารจวารี
- เที่ยวเมืองอุพลิสซิเค
- ป้อมปราสาทอันนานูรี
- ชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน

 • ฿ 49,888
  2,003  ครั้ง 2019-08-27
  เดือน : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563