Sun Smile Holidays
เส้นทาง จอร์เจีย ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์จอร์เจีย Ultimate View of the Caucasus Mountains จอร์เจีย อาร์เมเนีย | 8 วัน 5 คืน

- เที่ยวจอร์เจีย – อาร์เมเนีย ดินแดนที่มีประวัติศาสตร์
- นั่งรถ 4WD  เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส
- ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้
- ล่องเรือชมทะเลสาบเซวาน ทะเลสาบที่มีชื่อเสียง
- ชมวิหารคอร์วิราพ โบราณสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง
- พิเศษ!! พักบนเทือกเขาคาซเบกี้     
 

  • ฿ 54,900
    820  ครั้ง 2019-06-17
    เดือน : กันยายน - ธันวาคม 2562
product
ทัวร์จอร์เจีย THE GREEN NATURE OF GEORGIA | 8 วัน 6 คืน

- มหาวิหารจวารี
- โบสถ์เกอเกติ
- พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน
- อารามจีลาติ
- มหาวิหารบากราติ
- ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลซี
- ป้อมนาริกาลา

  • ฿ 49,999
    863  ครั้ง 03-07-2019
    เดือน : กรกฎาคม - กันยายน 2562