Sun Smile Holidays
เส้นทาง จอร์เจีย ทั้งหมด 2 รายการ
New product
ทัวร์จอร์เจีย THE BEST OF GEORIA | 7 วัน 4 คืน

- เยือนเมืองมิทสเคต้า
- ชมสะพานสันติภาพ
- เที่ยงเมืองกรุงทบีลิซี่
- ชมวิหารจวารี
- เที่ยวเมืองอุพลิสซิเค
- ป้อมปราสาทอันนานูรี
- ชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน

  • ฿ 49,888
    352  ครั้ง 2019-07-31
    เดือน : ธ.ค. 2562 - เม.ย. 2563
New product
ทัวร์จอร์เจีย Ultimate View of the Caucasus Mountains จอร์เจีย อาร์เมเนีย | 8 วัน 5 คืน

- เที่ยวจอร์เจีย – อาร์เมเนีย ดินแดนที่มีประวัติศาสตร์
- นั่งรถ 4WD  เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส
- ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้
- ล่องเรือชมทะเลสาบเซวาน ทะเลสาบที่มีชื่อเสียง
- ชมวิหารคอร์วิราพ โบราณสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง
- พิเศษ!! พักบนเทือกเขาคาซเบกี้     
 

  • ฿ 54,900
    1,813  ครั้ง 30-07-2019
    เดือน : กันยายน - ธันวาคม 2562