Sun Smile Holidays | ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน (GO1TPE-BR001) - G
product
    1,283  ครั้ง 2018-12-13

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน (GO1TPE-BR001) - G

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

เดินทาง : ธันวาคม 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 21,900

- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ชมความสวยงามของอุทยานเย๋หลิ่ว
- ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
- พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : EVA Air

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง